• Lorem ipsum

Hamamdoeken.com (Kamer van Koophandel: Leeuwarden 01172627), hierna te noemen Hamamdoeken.com, verleent u hierbij toegang tot www.hamamdoeken.com ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Hamamdoeken.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Hamamdoeken.com spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden met een 30 dagen niet goed geld terug garantie. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de pagina Verzenden & retourneren. De materialen op de Website kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Hamamdoeken.com.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Hamamdoeken.com. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Hamamdoeken.com nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hamamdoeken.com.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hamamdoeken.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.